Informuj użytkowników o cookies - pobierz darmowy skrypt


skrypt cookies logo Czy wiesz, że wprowadzenie nowego prawa telekomunikacyjnego wymusiło potrzebę informowania Użytkowników naszych serwisów internetowych o korzystaniu z plików cookies?
Ponieważ zmieniła się polityka cookies - Ciebie również to dotyczy - bez względu na to, czy jesteś właścicielem olbrzymiego portalu internetowego, prowadzisz zwykłego bloga, czy inny serwis internetowy.
Nie wiesz jak wyświetlić informację o cookies?
Skorzystaj z naszej BEZPŁATNEJ pomocy w bezbolesnym dostosowaniu swojego miejsca w sieci do przepisów, umieść nasz skrypt polityka cookies na swojej stronie internetowej.
Zobacz jak działa skrypt cookies Pobierz darmowy skrypt cookies Ilość pobrań skryptu:  

Możesz dostosować skrypt cookies do swojej strony. Wybierz szablon, dopasuj kolor tła oraz czcionki i umieść wygenerowany skrypt cookies na swojej stronie. Nasz generator pomoże szybko i łatwo przygotować skrypt cookies dla każdego serwisu internetowego.

Nie daj się ukarać za ciastka! Pobierz skrypt cookies!


Brak wypełnienia obowiązków wynikających ze znowelizowanej ustawy, która weszła w życie 22 marca 2013 będzie skutkował karą pieniężną
w wysokości do 3% przychodu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym (przy ustalaniu wysokości kary uwzględnia się zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowych). Ponadto, Prezes UKE może nałożyć dodatkową karę pieniężną na kierującego przedsiębiorstwem w wysokości 300% jego miesięcznego wynagrodzenia!

Podstawa prawna:
Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE. Ustawa weszła w życie 21 stycznia br., a od 22 marca obowiązuje nowa polityka cookies.
Więcej: Dziennik ustaw, Dyrektywa unijna